Varför bakgrundskontroller görs före anställning

Att söka efter jobb kan vara en krävande upplevelse – särskilt när man ständigt möts av ansökningssidor som tar evigheter att fylla ut. Men när du väl kommer till intervju-delen av en anställningsprocess kan det hända att arbetsgivaren vill göra en bakgrundskontroll innan de beslutar sig för att anställa dig. Men varför gör arbetsgivare detta steg före anställning? Är det lagligt? Välkommen till vår blogg, där vi kommer att diskutera detta ämne och ge dig all information du behöver.

Vi kan börja med att svara på den första frågan, varför gör arbetsgivare bakgrundskontroller vid anställning? Svaret är rätt enkelt – när man anställer någon delar man organisatoriskt medarbetarskap med en annan person, vilket betyder att det finns ett visst ansvar att ta hänsyn till, och arbetsgivaren vill vara helt säker på att den person som blir anställd inte kommer att skada deras företags rykte genom att begå en handling som kan skada verksamheten eller enskilda medarbetare.

Det är också viktigt att notera att arbetsgivare vill vara helt säkra på att den sökande har tillräcklig kompetens eller erfarenhet för att utföra den aktuella arbetsrollen, så bakgrundskontroller kan också hjälpa till att bekräfta detta. Till exempel kan en arbetsgivare genomföra en kriminalregisterkontroll om tjänsten kräver att den anställde ska arbeta med barn eller ungdomar.

Nu till nästa fråga – är bakgrundskontroller lagliga? Ja, de är i allmänhet lagliga – men det finns vissa riktlinjer som arbetsgivare måste följa när det gäller vad de får söka och vad som inte är tillåtet. Till exempel kan arbetsgivare söka efter kriminalregisterinformation, men de får inte ta hänsyn till faktorer som ålder, ras eller nationalitet när det fattas beslut om anställning. Annars skulle det vara diskriminering som arbetsgivaren skulle stå till svars för.

Det finns också vissa jobb där bakgrundskontroller är obligatoriska – såsom att arbeta inom offentlig sektor eller med säkerhetskänsliga uppgifter. Men det kan också vara så att en företagsledning vill göra bakgrundskontroller för att bekräfta kandidatens generella tillförlitlighet samt förmåga att fullgöra kraven för den aktuella arbetssituationen.

Det är också viktigt att förstå att de flesta arbetsgivare inte utesluter kandidater baserat på ett enskilt negativt sökresultat. Istället så utvärderas de sökta uppgifterna i deras helhet, tillsammans med andra informationskällor såsom referenser och intervjuer. Så, om du har en tidigare brottsdom eller skuld, betyder inte detta per automatik att du kommer att uteslutas från anställningsprocessen.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att även om bakgrundskontroller kan kännas obekväma och till och med invasiva, så är det en del av anställningsprocessen för många arbetsgivare. Ett noggrant genomförd kontroll kan hjälpa till att skydda både dig och företaget från eventuella påföljder i framtiden.

Sammanfattning

Tack för att du läste vår blogg om varför arbetsgivare ofta genomför bakgrundskontroller innan de anställer en person. Vi har diskuterat varför arbetsgivare gör bakgrundskontroller, vad som gör det lagligt och vad de söker efter. Som vi konstaterade kan bakgrundskontroller hjälpa till att skydda både arbetsgivaren och den anställda. Så, om du befinner dig i en anställningsprocess som inkluderar en bakgrundskontroll, tänk på det som en del av processen att få det jobb du vill ha. Lycka till!